Kominikacja Interpersonalna

Umiejętność dobrego komunikowania się z innymi jest bardzo ważna z perspektywy naszego rozwoju osobistego - pomaga nam na drodze do budowania pozytywnych kontaktów z innymi, unikania konfliktów, a także zwiększania skuteczności stosowanej przez siebie perswazji.
Pożądane kompetencje społeczne zależą od posiadanych umiejętności komunikacji społecznej na która składa się:

- umiejętności nawiązywania kontaktów,
- umiejętności prowadzenia rozmowy,
- umiejętności słuchania,
- umiejętności werbalizowania swoich myśli, uczuć i spostrzeżeń,
- umiejętność udzielania informacji zwrotnej.

Na moich szkoleniach dowiesz się jak skutecznie komunikować się oraz usuwać bariery, które zaburzają swobodny przepływ informacji.