Profesjonalna sekretarka

Profesjonalna sekretarka/ asystentka to osoba bardzo dobrze zorganizowana, lojalna i dyskretna. Potrafi zarządzać biurem, radzić sobie ze stresem, działać pod presją czasu. To również osoba systematyczna, o wysokiej kulturze osobistej, wykształconymi umiejętnościami komunikacyjnymi, wykazująca się postawą asertywną oraz profesjonalną autoprezentacją. Nasze szkolenie ma na celu wypracowanie powyższych umiejętności i przygotowanie uczestników do zawodu sekretarki/ asystentki. Zdobyta wiedza pozwoli usprawnić Twoją pracę oraz pracę biura/sekretariatu. Poznasz zasady obsługi biura, tajniki profesjonalnej autoprezentacji, oddziaływania wrażeniem, kreowania swojego wizerunku, techniki asertywności, zarządzania sobą i swoim czasem, techniki efektywnej komunikacji z przełożonym i z Klientami.