Współczesny Menadżer

Istnieje wiele ról menadżera w organizacji. Wykonywanie różnych zadań jest podstawą pracy menadżera. Aby być skutecznym w tych rolach, menadżer musi mieć zrozumienie strategiczne, taktyczne i operacyjne swoich obowiązków jakie pełni w organizacji.
Menadżer pełni role interpersonalne, decyzyjne, informacyjne.

Na moich szkoleniach dowiesz się
-  jak być liderem od zarządzania sobą do zarządzania zespołem
- jak wspierać odpowiedzialność i zaangażowanie pracowników z zastosowaniem narzędzi coachingu
- jak motywować, oceniać i przekazywać informacje zwrotne